بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/28
کل خالص ارزش دارائی ها 167,450,137,558 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,312,336 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,312,336 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,339,094 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 72,416

صندوق میعاد ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/06/05

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

ضامن نقد شوندگی:

شركت تامين سرمايه نوين

مدیر ثبت:

كارگزاري تامين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

سحر فرهمندي، فرشته فلاح اقبال پور، مرتضي احمدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

نمودار‌ها