هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق میعاد ایرانیان به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل پنج در هزار(٠.٠٠٥) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ٥٠٠ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ٣٠ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 ک دوره کارمزد متغیر ابطال ٤٥ روز می باشد، چنانچه تاریخ ابطال واحدهای سرمایه گذاری کمتر از ٤٥ روز با تاریخ صدور واحدهای سرمایه گذاری فاصله داشته باشد، صرفاً مبلغ سرمایه گذاری عودت داده می شود و به عبارت دیگر سودهای حاصله در مدت زمان مذکور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد
3 کارمزد مدیر سالانه ٢.٠ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق بعلاوه ٠.٣ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ١٠ درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتنی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده
4 کارمزد متولی سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل 150 و حداکثر 300 میلیون ریال خواهد بود.
5 كارمزد ضامن نقدشوندگي سالانه ٢.٠ درصد ازارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
6 حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت 150 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل ٠.٣ درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... تغییر هزینه قابل پرداخت در خصوص "حق پذیرش و عضویت در کانون ها" به شرح "معادل مبلغ تغیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد" مندرج در جدول بند 10-3 امیدنامه
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها نحوه محاسبه هزینه‌های نرم‌افزار، نصب و راه‌اندازی تارنما و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم به شرح ذیل تغییر یافت. 1. 470/000/000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه 2. 9,000 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال 3. 2000 ریال بابت هر صدور و ابطال 4. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال از صفر تا 30/000 از 30/000 ریال تا 50/000 بالای 50/000 ضریب 0/00005 0/00003 0/000001

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ ٢٠,٠٠٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مدیر ثبت
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ ٢٠,٠٠٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب ) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر : مدیر ثبت
کارمزد ابطال دوره کارمزد متغیر ابطال ٤٥ روز می باشد، چنانچه تاریخ ابطال واحدهای سرمایه گذاری کمتر از ٤٥ روز با تاریخ صدور واحدهای سرمایه گذاری فاصله داشته باشد، صرفاً مبلغ سرمایه گذاری عودت داده می شود و به عبارت دیگر سودهای حاصله در مدت زمان مذکور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد صندوق