سود دوره‌ای

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترك ميعاد ايرانيان مي‌رساند، سود تقسيم شده صندوق مذكور براي دوره منتهي به 1397/09/15، 106.97% بوده است.