سود دوره ای

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترك ميعاد ايرانيان مي‌رساند، سود تقسيم شده صندوق مذكور براي دوره منتهي به 1397/03/15، 16.27% بوده است.