پرداخت سود دوره‌اي

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترك ميعاد ايرانيان مي‌رساند، سود تقسيم شده صندوق مذكور براي دوره منتهي به ١٥/٠٩/١٣٩٣، ٣٦.٢٤% بوده است.