تغییر متولی صندوق

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک میعاد ایرانیان می رساند با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، متولی صندوق از موسسه حسابرسی بیات رایان به موسسه حسابرسی بهرادمشار تغییر یافت.