شرایط جدید برای صدور واحدهای صندوق

سرمایه گذار عزیز
با توجه به نظر سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان صدور واحد جدید در صندوق سرمایه گذاری مشترک میعاد ایرانیان تنها برای آن دسته از سرمایه گذارانی وجود دارد که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند.