تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق

سرمایه گذاران محترم، به اطلاع می­رساند با توجه به برگزاری مجمع مورخ 1399/05/11صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید که واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور به شرح ذیل از ارزش اسمی  1,000,000 ریال به ارزش اسمی 10,000 ریال تجزیه گردد. لازم به ذکر است  که هر یک واحد سرمایه گذاری متعلق به هر سرمایه­ گذار پس از تجزیه  در صندوق تبدیل به 100 واحد سرمایه گذاری می­گردد.

بنابراین جهت اعمال تغییرات مذکور، امکان ثبت درخواست صدور و ابطال نهایتا تا تاریخ 1399/07/28 در صندوق فراهم نمی­باشد.