دعوت به مجمع تغییرات اساسنامه و امیدنامه صندوق

با سلام

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع تغییرات اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان در تاریخ 1399/05/11، ساعت 11:00 و 12:00 در محل شرکت تأمین سرمایه نوین برگزار می گردد.