اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/19
کل خالص ارزش دارائی ها 1,720,551,841,841 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 75,239 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 75,239 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 75,664 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 22,867,707

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/06/05

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

ضامن نقد شوندگی:

شركت تامين سرمايه نوين

مدیر ثبت:

كارگزاري تامين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

فرشته فلاح اقبال پور، سارا گوهري اناركي، شيوا قرباني

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكاران