بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/04/24
کل خالص ارزش دارائی ها 103,779,457,607 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,146,038 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,146,038 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,157,590 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 90,555

صندوق میعاد ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/06/05

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

ضامن نقد شوندگی:

شركت تامين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

مژده بادي اللهي، سحر فرهمندي، فرشته فلاح اقبال پور

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزموده كاران

نمودار‌ها